Stichting Het Goede Doel

Leer van ons.

Doel van de stichting:

A. Inwoners van de bevelanden met financiële problemen te helpen aan eerste basis behoeften, zoals gezond voedsel en kleding. Het bestrijden van armoede, het aanpakken van gezinsproblemen.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Samenwerking met soortgelijke organisaties. Ruilhandel. Het genereren van giften en donaties en het zoeken naar sponsors.

 

Stichting het goede doel de bevelanden, is een stichting speciaal opgericht voor mensen die op of onder het minimum leven. bij een minimum inkomen moet je denken aan personen die:

*een uitkering hebben (welke vorm dan ook).

*werken, maar net aan een minimum inkomen zitten, of daar onder.

* in de wsnp/schuld hulp verlening of beschermingsbewind zitten.

* schulden hebben, maar zelf aflossen.

*Chronisch ziek zijn, en dus hoge kosten hebben.

*met pensioen zijn, en het minimum krijgen.

Ga zo maar door. Voor deze mensen proberen wij ons zo goed mogelijk in te zetten. Dit door middel van kleding, goederen en voedsel te verschaffen. een aantal voorbeelden wat we nu al kunnen bieden is:

*kleding.

*brood.

*groente/fruit. enz enz

Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Denk je na het lezen van dit stukje.... hoe kan ik me aanmelden?? wij werken via een face book pagina. Hier een link:

https://www.facebook.com/groups/1526087550977927/

Ook als donateur bent u van harte welkom.

Bestuur:

Voorzitter: Astrid van der Klooster.

Vicevoorzitter: Fien van Esch.

Penningmeester: Louis Bakkenes.

secretariaat: jasmin loopstok

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

RSIN: 855359286

K.V.K : 6369683

rekeningnummer:

NL62 INGB 0007 0180 18

Ter name van:

St Het Goede Doel De
P.H van der Klooster.

 

Ook verzorgen we wel eens leuke dagjes uit voor de kinderen. Dit kan zijn, entree kaartjes voor een park, of we organiseren een leuke doe middag voor ouders en kinderen.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!